Hrochův Týnec, lávka pro pěší nad I/17, výkon TDI

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Stručný rozsah prací zhotovitele : vyjmutí staré OK lávky, úprava spodní stavby ze ŽB, výroba, PKO a mtž OK nové lávky. Veřejná zakázka byla spolufinancována z fondu SFDI.

Galerie