Lávka pro pěší přes řeku Novohradku u splavu ve Stíčanech, realizace stavby

V místě stávajícího jezu se osadila nová mostní ocelová konstrukce na vybudované železobetonové opěry. Do stávajících pobřežních zdi nebylo zasahováno. V předpolích mostu se vybudovaly nízké nájezdové rampy. Osazeno svislé dopravní značení a zábrany proti vjezdu.

Galerie