Oprava mostu Slatiňany-05M – III.etapa, výkon TDI

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Stručný rozsah prací zhotovitele : Sanace spodní stavby,  PKO OK mostu.

Galerie