ZÁMEK HROCHŮV TÝNEC – ZMĚNA VYUŽITÍ: 1.PP – 1.NP RIEGROVA čp.1, HROCHŮV TÝNEC, výkon TDI

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Stručný rozsah prací zhotovitele : Rekonstrukce zámku v Hrochově Týnci spočívající především ve stavebních úpravách pro bezbariérový vstup a úpravách vnitřních dispozic 1.PP a 1.NP pro nové využití, vč. úprav vnitřních instalací, přípravu pro vestavbu výtahu a nového připojení na plyn a kanalizaci.

Galerie