Zhotovení ŽB konstrukcí mostního objektu

Rekonstrukce stávajícího mostu, který byl kompletně odstraněn, poté následovala novostavba mostního objektu, kde naše společnost realizovala kompletní monolotické železobetonové konstrukce – opěry včetně křídel, zmonolitnění NK, závěrné zídky a římsy.

Galerie