Činnost

Mostní prohlídky

Mostní prohlídky

Nabízíme prohlídkovou a revizní činnost všech druhů mostních objektů. Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221.
Realizace pozemních staveb

Realizace pozemních staveb

Nabízíme výstavbu rodinných domů formou zděného domu na klíč a dále provádíme rekonstrukce a opravy bytů a rodinných či bytových domů.
Stavební dozor

Stavební dozor

Provádíme stavební dozor při stavbě rodinného domu svépomocí nebo dodavatelsky. Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.
Technický dozor

Technický dozor

Provádíme technický dozor investora (stavebníka) v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby.
Realizace mostních a dopravních staveb

Realizace mostních a dopravních staveb

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby mostních objektů, lávek a drobných silničních staveb, jako jsou chodníky, opravy komunikací, parkoviště. Věnujeme se také specializovaným činnostem s mostními stavbami souvisejícími, jako jsou např. tryskání konstrukcí, sanace povrchů a jádrové vrtání.