Technický dozor
Technický dozor

Provádíme technický dozor investora (stavebníka) v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami. Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby.

Mostní prohlídky
Mostní prohlídky

Nabízíme zpracování prohlídek mostů pozemních komunikací.
• hlavní a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací
• běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací

Zpracování stavebních rozpočtů
Zpracování stavebních rozpočtů

Nabízíme zpracování stavebních rozpočtů zejména u mostních a dopravních staveb, ale i u ostatních stavebních prací, jako jsou rodinné domy, chodníky, veřejné osvětlení apod.

Rozpočty jsou zpracovávány v třídnících OTSKP či ÚRS.
Dále nabízíme inženýrskou činnost ve výstavbě.

Realizace mostních a dopravních staveb
Realizace mostních a dopravních staveb

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby mostních objektů, lávek a drobných silničních staveb , jakými jsou chodníky, opravy komunikací, parkoviště.

Stavební dozor
Stavební dozor

Provádíme stavební dozor při stavbě rodinného domu svépomocí nebo dodavatelsky. Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si náš stavební dozor.

Realizace pozemních staveb
Realizace pozemních staveb

Nabízíme výstavbu rodinných domů vč. realizace zámkové dlažby, plotů nebo dokončovacích a terénních úprav.

previous arrow
next arrow
Shadow

O společnosti

PESBEK stav s.r.o.

je společností nabízející komplexní služby ve stavebnictví a to od fáze projektové přípravy včetně zpracování položkových rozpočtů, přes vlastní realizace projektů formou dodavatelskou nebo dozorovou, až po fázi inženýrské činnosti po dokončení projektu, kterou jsou například pasporty, mostní prohlídky, diagnostické průzkumy, revizní a konzultační činnost.

Nabízíme profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace prací doprovázejících stavební investiční činnost.

Zajišťujeme :

  • technické dozory mostů, lávek, pozemních, dopravních a souvisejících staveb;
  • stavební dozory občanské výstavby;
  • provedení běžné, hlavní (1.HMP) a mimořádné mostní prohlídky;
  • vypracování mostních listů a pasportizace mostních objektů;
  • realizaci diagnostických průzkumů konstrukcí, především silničních a dálničních mostů, lávek;
  • zhotovení a projednání Povodňových a Havarijních plánů staveb;
  • stavební a nestavební údržby mostů, propustků, lávek a opěrných zdí;
  • vlastní realizace mostních, dopravních a pozemních staveb včetně zajištění specializovaných pracovníků pro provádění specifických činností;
  • zpracování stavebních rozpočtů (OTSKP, ÚRS);
  • inženýrskou, konzultační a projektovou činnost.

Společnost disponuje autorizovanými osobami v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a specialisty na obchodní podmínky (FIDIC) a osobami s oprávněním k výkonu činnosti stavebního dozoru a prohlídek mostních objektů vydaného MD.

Jsme společností využívající odborné znalosti v dopravních, mostních, inženýrských a pozemních stavbách vedoucí k úspěšné a kvalitní realizaci těchto projektů.

Diagnostický průzkum konstrukcí

Diagnostický průzkum konstrukcí

Realizujeme diagnostické průzkumy konstrukcí mostů, lávek a ŽB konstrukcí. V rámci průzkumu provádíme vizuální prohlídky konstrukcí, stanovení základních vlastností betonu a kvality, zjištění množství a polohy výztuže.
Mostní prohlídky

Mostní prohlídky

Nabízíme prohlídkovou a revizní činnost všech druhů mostních objektů. Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221.
Realizace pozemních staveb

Realizace pozemních staveb

Nabízíme výstavbu dílčích částí u rodinných domů. Dílčí části je možné si zvolit individuálně, tedy můžeme zrealizovat například jen základovou desku, hrubou stavbu, zámkovou dlažbu, plot nebo dokončovací a terénní úpravy. V případě zájmu Vám zpracujeme cenovou nabídku na dílčí část výstavby Vámi vybraného rodinného domu. Dále provádíme rekonstrukce a opravy bytů a rodinných domů.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Mám zájem o:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou ZDE