Technický dozor
Technický dozor

Provádíme technický dozor investora (stavebníka) v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami. Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby.

Mostní prohlídky
Mostní prohlídky

Nabízíme zpracování prohlídek mostů pozemních komunikací.
• hlavní a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací
• běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací

Zpracování stavebních rozpočtů
Zpracování stavebních rozpočtů

Nabízíme zpracování stavebních rozpočtů zejména u mostních a dopravních staveb, ale i u ostatních stavebních prací, jako jsou rodinné domy, chodníky, veřejné osvětlení apod.

Rozpočty jsou zpracovávány v třídnících OTSKP či ÚRS.
Dále nabízíme inženýrskou činnost ve výstavbě.

Realizace mostních a dopravních staveb
Realizace mostních a dopravních staveb

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby mostních objektů, lávek a drobných silničních staveb , jakými jsou chodníky, opravy komunikací, parkoviště.

Stavební dozor
Stavební dozor

Provádíme stavební dozor při stavbě rodinného domu svépomocí nebo dodavatelsky. Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si náš stavební dozor.

Realizace pozemních staveb
Realizace pozemních staveb

Nabízíme výstavbu rodinných domů formou zděného domu na klíč vč. realizace zámkové dlažby, plotů nebo dokončovacích a terénních úprav.

previous arrow
next arrow
Shadow

O společnosti

PESBEK stav s.r.o.

je společností nabízející komplexní služby ve stavebnictví a to od fáze projektové přípravy včetně zpracování položkových rozpočtů, přes vlastní realizace projektu formou dodavatelskou nebo dozorovou, až po fáze inženýrské činnosti po dokončení projektu, kterými jsou například pasporty, mostní prohlídky, revizní a konzultační činnost.

Nabízíme profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace prací doprovázejících stavební investiční činnost.

Zajišťujeme :

  • technické dozory mostů, lávek, pozemních, dopravních a souvisejících staveb;
  • stavební dozory občanské výstavby;
  • provedení běžné, hlavní (1.HMP) a mimořádné mostní prohlídky;
  • vypracování mostních listů a pasportizace mostních objektů;
  • stavební a nestavební údržby mostů, propustků, lávek a opěrných zdí;
  • vlastní realizace mostních, dopravních a pozemních staveb včetně zajištění specializovaných pracovníků pro provádění specifických činností;
  • zpracování stavebních rozpočtů (OTSKP, ÚRS);
  • inženýrskou, konzultační a projektovou činnost.

Společnost disponuje autorizovanými osobami v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a specialisty na obchodní podmínky (FIDIC) a osobami s oprávněním k výkonu činnosti stavebního dozoru a prohlídek mostních objektů vydaného MD.

Jsme společností využívající odborné znalosti v dopravních, mostních, inženýrských a pozemních stavbách vedoucí k úspěšné a kvalitní realizaci těchto projektů.

Mostní prohlídky

Mostní prohlídky

Nabízíme prohlídkovou a revizní činnost všech druhů mostních objektů. Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221.
Realizace pozemních staveb

Realizace pozemních staveb

Nabízíme výstavbu rodinných domů formou zděného domu na klíč a dále provádíme rekonstrukce a opravy bytů a rodinných či bytových domů.
Stavební dozor

Stavební dozor

Provádíme stavební dozor při stavbě rodinného domu svépomocí nebo dodavatelsky. Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Mám zájem o:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou ZDE

Reference